More Website Templates @ TemplateMonster.com - June 02, 2014!

Ponudba

Nudimo naslednji nabor projektantsko inženir skih storitev :
projektiran je; gradbeno dovoljenje :

- individualnih stanovanjskih objektov in hiši vseh vrst
- obrtnih delavnic in industrijskih ter poslovnih objektov
- prenov objektov
- turističnih in drugih nastanitvenih objektov
- legalizacij črnih gradenj
- stavb javnega; družbenega pomena
- načrti za opravljanje gostinsko turistične
  dopolnilne dejavnosti kmetijah

Inženiring :

- inženiring, vodenje, nadzor in koordiniranje gradnje

Svetovanje :

- načini izvedbe, izbor lokacij,
- pridobivanje finančnih sredstev,
- izbor materialov, kontakti najrazličnejših  
- izvajalcev za vsa gradbeno obrtniška dela.
- energetska sanacija in sodobni načini ogrevanja,
- fotovoltika
- pomoč pri prijavah na različne razpise

 


 

 

 

Pregled faz projektiranja :

 

Projektna dokumentacija se loči na različne faze in služi za različne namembnosti. Od ideje do realizacije. Pot do tja pa nas peleje po naslednjih korakih:

IZP(idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev)
idejna zasnova je namenjena pridobitvi projektnih pogojev in drugih pogojev. Izdela se idejni načrt za objekt.Z idejnim projektom objekta je namenjena iskanju najustrezneje lokacije v danih lokacijskih monostih za projektirani objekt. Izoblikuje se glede na prvotno eljo in pričakovanja investitorja, projektno nalogo, prostorske monosti, varovana območja in zahteve iz veljavnega prostorskega akta. 

DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja)
projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsebuje opis skladnosti projektiranega objekta z veljavnimi prostorskimi akti, opisi pričakovanih vplivov na okolico in opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi pogoji.

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
Je načrt, ki je namenjen podaji strokovnih navodil izvajalcu gradnje za nemoteno izvedbo gradnje. Vsak načrt je vedno simulacija izvedbe.PZI dokumentacija je izdelana v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, pri kateri so dopustna manja odstopanja od gradbenega dovoljenja. V skladu z gradbenim zakonom jo investitor nujno potrebuje ob prijavi začetka gradnje pri pristojni Upravni enoti.PZI-ji vsebujejo v skladu z navodili mnenjedajalcev lahko tudi načrte zunanjih priključkov (na vodovodno omrežje, elektro omrežje itd.)

PID (projekt izvedenih del)
Osnovni namen rezultat projekta izvedenih del je pridobljen ustrezen dokument, ki ga objekt potrebuje za njegovo nemoteno uporabo in to je uporabno dovoljenjo. Ta dokumentacija se izdeluje predvsem za večje objekte, javne objekte, kjer se bo nahajalo večje število ljudi, poslovne in proizvodnje objekte za različne dejavnosti. Projekt vsebuje načrte izvedenih del z upoštevanje vseh sprememb in odstopanj od gradbenega dovoljenja in dokumentacije PZI projekta za izvedbo s katerim je investitor prijavil začetek gradnje pri Upravni enoti., ki so nastale med samo izvedbo gradnje.

Legalizacija črnih gradenj

ločimo dve vrsti zahtev za legalizacijo objektov in sicer po 114. členu gradbenega zakona in 117. členu GZ. Najbolj aktualna je LEGALIZACIJA OBJEKTA DALJEGA OBSTOJA velja za vse tiste objekte, ki so bili zgrajeni brez gradbenega dovoljenja pred 1. 1. 1998 in od tega datuma obstajajo v enakem obsegu z bistvenimi enakimi namembnostmi na istem mestu. Za takne objekte pridobimo dovoljenje za objekt daljega obstoja, ki dejansko nadomeča uporabno dovoljenje. Predhodno je z ustrezno geodetsko slubo potrebno urediti evidentiranje objekta z vpisom v kataster stavb.