More Website Templates @ TemplateMonster.com - June 02, 2014!

Ponudba

Nudimo naslednji nabor projektantsko inženir skih storitev :
projektiran je; gradbeno dovoljenje :

- individualnih stanovanjskih objektov in hiši vseh vrst
- obrtnih delavnic in industrijskih ter poslovnih objektov
- prenov objektov
- turističnih in drugih nastanitvenih objektov
- legalizacij črnih gradenj
- stavb javnega; družbenega pomena
- načrti za opravljanje gostinsko turistične
  dopolnilne dejavnosti kmetijah

Inženiring :

- inženiring, vodenje, nadzor in koordiniranje gradnje

Svetovanje :

- načini izvedbe, izbor lokacij,
- pridobivanje finančnih sredstev,
- izbor materialov, kontakti najrazličnejših  
- izvajalcev za vsa gradbeno obrtniška dela.
- energetska sanacija in sodobni načini ogrevanja,
- fotovoltika
- pomoč pri prijavah na različne razpise

 


 

 

 

Pregled faz projektiranja :

 

Projektna dokumentacija se loči na različne faze in služi za različne namembnosti glede na potrebe:

IDZ (idejna zasnova)
Prvi projekt; uvodni del  projektne dokumentacije, ki ga kot investitor potrebujete je idejni projekt oziroma idejna zasnova, ki je namenjena pridobivanju projektnih pogojev in soglasij. 

PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Je najpomembnejši del projektne dokumentacije, rezultat je pridobljeno gradbeno dovoljenje.
PGD projektna dokumentacija vsebuje: 
Vodilno mapo, z vsemi ustreznimi podatki, gabariti objekta(dimenzijami), lokacijski podatki tako v tekstualni kot grafični obliki, ter vse soglasja in soglasja za priključitev objekta na ustrezno infrastrukturo, načrt arhitekture z vsemi risbami v merilu 1:100, ustrezne elaborate (elaborat zvočne zaščite, hrupa; elaborat požarne varnosti itd, gradbeno fiziko).

PZI (projekt za izvedbo)
Je načrt, ki je namenjen izvedbi projekta. Vsak načrt je vedno simulacija izvedbe. V ta del je vključena projektna dokumentacija z največjim poudarkom na arhitekturi vse risbe morajo biti v merilu 1:50, vsebujejo tudi detajlne načrte, kot tudi popis gradbeno obrtniški del, če investitor to želi. PZI vsebuje tudi načrt zunanji priključkov (na vodovodno omrežje, elektro omrežje itd.)

PID (projekt izvedenih del)
Osnovni namen rezultat projekta izvedenih del je pridobljen ustrezen dokument, ki ga objekt potrebuje za njegovo nemoteno uporabo in to je uporabno dovoljenje. Ta dokumentacija se izdeluje predvsem za javne objekte, kjer se bo nahajalo večje število ljudi, poslovne in proizvodnje objekte za različne dejavnosti. Projekt vsebuje načrte izvedenih del z upoštevanje vseh sprememb, ki so nastale med samo izvedbo gradnje, dokumentacija je podobo obsežna kot pri projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Legalizacija črne gradnje

Sedaj veljavna zakonodaja posebaj ne opredeljuje dokumentacije ozr. rešitev za legalizacijo črne gradnje, kot je bilo to pred desetletjem. Dokumentacija je enaka PGD projektu. Najpomembnejši del tega projekta pa je iskanje ustrezne rešitve za investitorja. Glede na restrektivno politiko do črnih gradenj v Republiki Sloveniji in zavzemanju za ureditev grajene krajine je potrebno to področje ustrezno urediti. Z dolgoletnimi izkušnjami za vas najdemo najhitrejšo in najustreznejšo rešitev, ki je tudi cenovno sprejemljiva. Pridobljeno gradbeno dovoljenje pa investitorju prihrani prenekatero skrb in bojazni kot tudi predvsem veliko sredstev in ostalih nevšečnosti, ki bi lahko nastale zaradi neustreznega statusa objekta.