More Website Templates @ TemplateMonster.com - June 02, 2014!

O nas

Projektni tim :

 

sodelujemo tudi z zunanjimi strokovni sodelavci s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, požarnega varstava.

Miha I. Primožič, dipl.inž.grad.

Delovno področje : Vodja projektantskega biroja in inženiringa,

 

priprava vseh vrst projektne dokumentacije,

lokacijski podatki.

Strokovni izpit s področja gradbeništva, IZS GRA-15/088.


 

 

 

 

Ignac Primožič, univ.dipl.inž.arh.

Pooblaščeni arhitekt z licenco A, ZAPS.

•odgovorni projektant načrtov arhitekture za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

 

•odgovorni prostorski načrtovalec za samostojno izdelavo

 

urbanističnih načrtov, občinskih prostorskih načrtov,

občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter

regionalnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov

 

•odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

 

Delovna področja : - arhitektura, prostorsko načrtovanje

 

priznanja : Plečnikova medalja, Prešernova nagrada za Gorenjsko, številna priznanja in nagrade na javnih in zasebnih natečajih, Slovenskih kot mednarodnih.


 

Nika Primožič, dipl.org.turizma, poslovni sistemi.

Delovno področje: administracija, marketing, tuja tržišča.